Fighter Factory

Fighter Factory 2.6

Miễn phí
Creates, edits and installs fighters into MUGEN games
Người dùng đánh giá
4.3  (27 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
2.6.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
VirtuallTek Systems
Create and customize models of fighters for games built on the Mugen engine and assign unique moves and combinations. The game features an editor for character customization and supports multiple visual representation modes. Regular updates are released.
Mới phiên bản của Fighter Factory gồm hỗ trợ cho đến 12 nhân vật vô song song, hiệu suất cao, biên tập của các bảng màu như một biên tập viên chính cửa sổ, cho hiệu ứng của độ trong suốt trong thời gian thực, những người khác.
Với những nhân vật mới định dạng, Fighter Factory Câu cho phép giảm lên đến 60% trong char cỡ, ... làm cho nó trông giống một tập tin trên đĩa facilitating nó được sử dụng và phân phối.
Thông tin được cập nhật vào:

Gợi ý

  • Fighter factory 3 full
  • Fighter factory mugen download free
  • Fighter factory ultimate download
  • Download rar file game
  • Download fighter factory
  • Mugen 1.0 fighter factory
  • Download fight factory
  • Fighter factory ultimate 2.6
  • Fairy tail mugen free download pc